search

Polska graniczy mapie

Mapa Polski granice. Polska mapa granicy (Europa Wschodnia - Europa) do druku. Polska graniczy mapa (Europa Wschodnia - Europa) do pobrania. Polska znajduje się w samym sercu kontynentu europejskiego. Kraj ten jest miejscem spotkań nie tylko kultur i idei, ale także konfliktów i konfrontacji. Granice Polski zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni wieków. Jej obecne granice zostały ustalone po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku. Na mapie granic Polski zaznaczono, że Polska ma siedmiu sąsiadów: Niemcy, Słowację, Czechy, Litwę, Białoruś, Ukrainę i rosyjski Kaliningrad.
 
Granice Polski liczą 3511 lub 3582 km długości. Państwa graniczące z Polską oraz ich długość podana jest na mapie granic Polski: Republika Czeska: 796km lub 790km, Słowacja: 541km lub 539km, Ukraina: 535km lub 529km, Niemcy: 467km, Białoruś: 418km lub 416km, Rosja (Kaliningrad): 210km, Litwa: 104km lub 103km, morze: 528km. Roszczenia morskie Polski to wyłączna strefa ekonomiczna określona traktatami międzynarodowymi